Opce v penězích

(In the money option)

Kupní opce je takzvaně v penězích, jestliže realizační cena je nižší než tržní cena podléhajícího cenného papíru. Prodejní opce je v penězích, jestliže realizační cena je vyšší než tržní cena podléhajícího cenného papíru.

Další pojmy