Opce prodávajícího

(Seller's option)

Dává právo prodat za danou realizační cenu v základě ležící bazické instrumenty. Za zakoupení opce musí subjekt zaplatit opční prémii. S poklesem ceny bazického instrumentu roste výhodnost této pozice, ziskový potenciál je omezen možností poklesu ceny bazického instrumentu na nulovou hodnotu. Maximální ztráta je limitovaná výši zaplacené opční prémie.

Další pojmy