ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Opce mimo peníze

(Out of the money option)

Kupní opce je takzvaně mimo peníze, jestliže její realizační cena je vyšší než tržní cena podléhajícího cenného papíru. Prodejní opce je mimo peníze, jestliže její realizační cena je menší než tržní cena podléhajícího cenného papíru.

Další pojmy