Opce kupujícího

(Buyer's option)

Dává právo koupit za danou realizační cenu v základě ležící bazický instrument. Za zakoupení pozice musí subjekt zaplatit opční prémii. Pozice dává majiteli teoreticky neomezený ziskový potenciál, s růstem spotové ceny bazického instrumentu roste její výhodnost. Maximální ztráta je naopak omezena výši zaplacené opční prémie.

Další pojmy