Opce evropského stylu

(European style option)

Opční kontrakt, který může být vypořádán pouze poslední obchodní den předcházející vypršení opce.

Další pojmy