On-line autorizace

(On-line authorization)

Metoda požadující autorizaci prostřednictvím datové komunikační sítě, nikoli hlasovou komunikaci.

Další pojmy