ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Oligopolní cena

(Oligopoly price)

Cena určená malou skupinou společností, kontrolujících trh

Další pojmy