Oligopolní cena

(Oligopoly price)

Cena určená malou skupinou společností, kontrolujících trh

Další pojmy