Off-line ověření PINu

(Off-line PIN Verification)

Proces používaný k ověření identity držitele karty porovnáním typovaného PINu do čtečky PINu s hodnotou PINu uloženou v čipu.

Další pojmy