ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Off-line ověření PINu

(Off-line PIN Verification)

Proces používaný k ověření identity držitele karty porovnáním typovaného PINu do čtečky PINu s hodnotou PINu uloženou v čipu.

Další pojmy