Off-line/On-line (nepřímo/přímo propojený)

(Off-line / On-line)

Pojmy vztahující se k zařízením nebo procedurám zpracování dat. Příkladem je např. bankomat (ATM), který je provozován lokálně, bez přímého propojení s bankou v reálném čase (off-line), anebo zařízení komunikující s centrální jednotkou v reálném čase (on-line).

Další pojmy