Odvolatelný akreditiv

(Revocable letter of credit)

Akreditiv, který může být dovozcem změněn nebo zrušen v jakémkoli okamžiku bez předchozího upozornění vývozce. Slouží spíše jako prostředek provedení platby než jako prostředek jejího zajištění.

Další pojmy