Odvolací prémie

(Call premium)

Cenová prémie, kterou musí emitent dluhopisu, akcií nebo prioritních akcií zaplatit nad nominální hodnotu jejich držitelům v případě jejich splacení před datem splatnosti.

Další pojmy