ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Odpis úvěru

(Write-off)

Rozhodnutí věřitele o odepsání úvěru z bilance v situaci, kdy je půjčka nesplatitelná. Děje se tak prostřednictvím redukce aktiv o hodnotu půjčky.

Další pojmy