Odkup firmy manažery

(Management buy-out)

Převzetí společnosti, při němž je akviziční společnost speciálně založenou organizací, umožňující stávajícím manažerům získat podíl na společnosti, pro niž pracují. Tento typ převzetí často nutí novou společnost nést vysoký podíl dluhu vzhledem k akciovému kapitálu.

Další pojmy