Oddělování aktiv

(Asset-stripping)

Oddělování aktiv se děje tehdy, jestliže je podnik kupován spíše pro svá aktiva než pro další pokračování v činnosti. Bývalo to poměrně časté, dokud nedošlo k omezení ze strany regulatorních orgánů. Nejúspěšnější oddělování aktiv nastává při akvizici společností, které mají kvůli špatnému řízení tržní ocenění pod hodnotou aktiv. Jejich prodejem za plnou hodnotu dochází ke zvýšení čistého jmění firmy, která provede akvizici.

Další pojmy