Oddělitelný warrant

(Detachable warrant)

Warranty (záruky) původně vydávané spolu s dluhopisy nebo jinými cennými papíry, které však mohou být odděleny a obchodovány nezávisle na jiném cenném papíru.

Další pojmy