ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Oddělitelný warrant

(Detachable warrant)

Warranty (záruky) původně vydávané spolu s dluhopisy nebo jinými cennými papíry, které však mohou být odděleny a obchodovány nezávisle na jiném cenném papíru.

Další pojmy