ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Odborné výstupy

S cílem rozvíjet český bankovní sektor i naší ekonomiku realizujeme průzkumy veřejného mínění i odborné studie, komentujeme aktuální ekonomické dění a předpovídáme jeho vývoj.

Studie pro ČBA: Analýza vývoje cen nemovitostí v ČR

Výzkumnou studii pro Českou bankovní asociaci vypracoval analytik Tomáš Somogyi

CETA: Ekonomická analýza dopadů bankovní daně

Výzkumná studie zpracována Centrem ekonomických a tržních analýz

Studie pro ČBA: Finanční chování domácností

Studii na finanční chování domácností v teorii a praxi vypracovali odborníci z VŠE