Odborné výstupy

S cílem rozvíjet český bankovní sektor i naší ekonomiku realizujeme průzkumy veřejného mínění i odborné studie, komentujeme aktuální ekonomické dění a předpovídáme jeho vývoj.

Komentář ČBA k inflaci za únor 2018

Pravidelný komentář asociace k vývoji inflace od Miroslava Zámečníka, ekon. analytika ČBA

Komentář ČBA k inflaci za prosinec 2017

Pravidelný komentář asociace k vývoji inflace od Evy Zamrazilové, hlavní ekonomka ČBA

Sdělení ČBA k PSD2 a zk. o platebním styku

Komentář asociace k přechodnému období PSD 2 a novému zk. o platebním styku