Odborné výstupy

S cílem rozvíjet český bankovní sektor i naší ekonomiku realizujeme průzkumy veřejného mínění i odborné studie, komentujeme aktuální ekonomické dění a předpovídáme jeho vývoj.

Komentář ČBA k Senátem schválené „exekuční novele“

Komentář F. Hanzlíka, náměstka VŘ ČBA, k Senátem schválené „exekuční novele“, v níž Senát odmítl teritorialitu

Komentář ČBA k Senátem projednávané novele Občanského soudního…

Komentář F. Hanzlíka, náměstka VŘ a hlavního právníka ČBA k zítra projednávané novele 

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za duben 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, poradce ČBA pro oblast financování bydlení k úvěrům po splatnosti

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za duben 2021

Komentář M. Zámečníka, hlavního poradce ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN

Pravidelná měsíční zpráva k financování bydlení a IndexuRPSN ČBA vzniklá ve spolupráci s ČNB

Komentář ČBA ke Zprávě o finanční stabilitě ČNB

Komentář M. Zámečníka, ekon. analytika ČBA ke zprávě ČNB o finanční stabilitě

Komentář ČBA k vývoji vkladů a úvěrů za březen 2021

Komentář M. Zámečníka, ekonomického analytika ČBA k vývoji vkladů a úvěrů dle statistik ČNB

Komentář ČBA k vývoji nevýkonných úvěrů za březen 2021

Pravidelný komentář V. Staňury, hlavního poradce ČBA k úvěrům po splatnosti

Statistika financování bydlení ČBA a IndexRPSN

Pravidelná měsíční zpráva k financování bydlení a IndexuRPSN ČBA vzniklá ve spolupráci s ČNB

Komentář ČBA k bankovní statistice za březen 2021

Pravidelný komentář k vývoji trhu s úvěry od Miroslava Zámečníka, ekon. analytika

Komentář ČBA k novele občanského soudního řádu a exekučního řádu

Komentář F. Hanzlíka, náměstka VŘ a hlavního právníka k novele OSŘ a exekučního řádu

Bankovní statistiky ve vztahu ke COVID 19 (v návaznosti na…

Bankovní statistiky ke COVID19, o kterých se mluvilo na tiskovém briefingu s MF ČR