E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Očištěná báze

(Adjusted basis)

Hodnota přidělená aktivu nebo cennému papíru, která odráží všechny odpočty a kapitálové úpravy aktiva, resp. cenného papíru.

Další pojmy