Očištěná báze

(Adjusted basis)

Hodnota přidělená aktivu nebo cennému papíru, která odráží všechny odpočty a kapitálové úpravy aktiva, resp. cenného papíru.

Další pojmy