Ochranné závazky

(Protective covenant)

Rovněž označováno jako restriktivní závazky. Ustanovení v úvěrové smlouvě o tom, že dlužník buď nebude provádět určité úkony, poškozující věřitelův zájem, nebo provede určité úkony ve prospěch věřitelova zájmu.

Další pojmy