Oceňování převodů

(Transfer pricing)

Způsoby oceňování používané při převodu zboží nebo služeb mezi dceřinými společnostmi nebo mezi divizemi stejné organizace.

Další pojmy