Ocenění nemovitosti

(Real estate evaluation)

Posudek znalce, kterým je vyjádřena hodnota nemovitosti.

Další pojmy