Ocenění

(Valuation)

Současná tržní cena cenného papíru.

Další pojmy