Očekávané období držby

(Anticipated holding period)

Doba, po kterou investor očekává držbu určitého aktiva.

Další pojmy