Obrat zásob

(Inventory turnover)

Podíl ročních tržeb k zásobám.

Další pojmy