ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Obrat účtu pohledávek

(Accounts receivable turnover)

Měří, jak rychle zákazníci uhrazují své závazky vůči podniku; je dán poměrem čistých tržeb (prodejů) k průměrnému zůstatku účtu pohledávek.

Další pojmy