Obrat kapitálu

(Capital Turnover)

Poměr ročních tržeb k průměrnému akciovému kapitálu.

Další pojmy