E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Obrat aktiv

(Asset turnover)

Poměr čistých prodejů k cekovým aktivům. Indikuje efektivnost, s jakou podnik používá svá aktiva. Čím více jsou aktiva využívána, tím vyšší je obrat, tudíž i zisk. Nízký obrat aktiv ukazuje na to, že objem výroby (obchodu) je příliš nízký vzhledem k množství zapojených aktiv.

Další pojmy