Obrácený akciový split

(Reverse stock split)

Proporcionální snížení počtu akcií, nikoli však hodnoty akcií držených akcionáři.

Další pojmy