Obrácená výnosová křivka

(Inverted Yield Curve)

Výnosová křivka, jejíž krátkodobé úrokové sazby jsou vyšší než dlouhodobé úrokové sazby.

Další pojmy