Obligační fond

(Bond fund)

Fond, ze kterého je investováno do vládních, podnikových dluhopisů, nebo do dluhopisů osvobozených od daně.

Další pojmy