Oběžný (pracovní) kapitál

(Circulating capital)

Běžná aktiva obchodního subjektu, např. akcie, pohledávky, hotovost na účtech nebo v pokladně.

Další pojmy