Oběživo

(Circulating medium)

Peníze ve formě bankovek apod., používané při směně.

Další pojmy