Obecné rezervy

(General reserve)

Zadržení zisků společnosti v účetnictví za účelem expanze nebo finančního posílení rozvahy.

Další pojmy