Obchodování na základě neveřejných informací

(Insider trading)

Obchodování s cennými papíry na základě znalosti informací, které dosud nebyly zveřejněny.

Další pojmy