ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Obchodní známka (značka)

(Trade mark)

Logo nebo symbol používané komerčními organizacemi za účelem jejich okamžité identifikovatelnosti veřejností. Je zobrazována na fakturách, vizitkách, reklamních materiálech atd. Takovéto rozlišující známky jsou registrovány a u velkých mezinárodních společností mají značnou obchodní hodnotu.

Další pojmy