Pobočky bank zůstávají otevřeny. Pokud to však půjde, doporučujeme, abyste s Vaší bankou komunikovali elektronicky / telefonem

Obchodní známka (značka)

(Trade mark)

Logo nebo symbol používané komerčními organizacemi za účelem jejich okamžité identifikovatelnosti veřejností. Je zobrazována na fakturách, vizitkách, reklamních materiálech atd. Takovéto rozlišující známky jsou registrovány a u velkých mezinárodních společností mají značnou obchodní hodnotu.

Další pojmy