Obchodní místo

(Merchant outlet)

Též obchodní provozovna nebo prodejní jednotka, přijímající platební kartu k úhradě zboží nebo služeb, a to s obsluhou nebo samoobslužně (např. prostřednictvím samoobslužného terminálu, bankomatu nebo internetového serveru). Pozn. Obchodní místo označuje buď: -   fyzické prostory, kde je provedena transakce platební kartou, - v případě elektronického obchodování nebo Mail/Phone Order Merchant se jedná o stát, na který se vztahují všechny následující podmínky: o existuje trvalé sídlo obchodní společnosti, obchodníka (Permanent Establishment), jehož prostřednictvím se transakce provádějí o Obchodní společnost je držitelem platné licence pro obchodní místo o Obchodní společnost udržuje místní adresu pro korespondenci a právní jednání o Obchodní místo platí daně ve vztahu ke své prodejní činnosti. Viz též Obchodní společnost / Merchant, Prodejní místo / Point-of-sale, Místo transakce / Point-of-transaction.

Další pojmy