ČBA Monitor (www.cbamonitor.cz) - nový projekt ČBA nabízející základní informace ohledně ekonomického vývoje a bankovního sektoru ČR v podobě přehledných grafů.

Obchodní bariéra

(Trade barrier)

Umělá překážka volné směny zboží a služeb mezi státy, obvykle ve formě cel, dotací, kvót nebo devizové kontroly.

Další pojmy