Obchodní bariéra

(Trade barrier)

Umělá překážka volné směny zboží a služeb mezi státy, obvykle ve formě cel, dotací, kvót nebo devizové kontroly.

Další pojmy