E-šmejdi se v podvodných telefonátech vydávají za ČBA - ČBA proto apeluje, aby se lidé v žádném případě neřídili pokyny volajících e‑šmejdů.

Obchodní bariéra

(Trade barrier)

Umělá překážka volné směny zboží a služeb mezi státy, obvykle ve formě cel, dotací, kvót nebo devizové kontroly.

Další pojmy