Obchodní akreditiv

(Commercial letter of credit)

Viz Akreditiv.

Další pojmy