NPV (ČSH)

(NPV)

Čistá současná hodnota.

Další pojmy