Non-participation message

(Non-participation message )

Zpráva určená obchodníkovi zapojenému v systému 3-D Secure, která upozorňuje, že vydavatel nebo držitel karty není napojen na 3-D Secure protokol.

Další pojmy