Nominální (jmenovitá) hodnota

(Face value)

Nominální hodnota cenného papíru.

Další pojmy