Nominální (jmenovitá) částka

(Face amount)

Hodnota cenného papíru, která je uvedena na certifikátu nebo instrumentu.

Další pojmy