Nezatížený majetek

(Unencumbered property)

Majetek, který je osvobozen od jakýchkoli nároků, závazků a práv poskytnutých jiné osobě (resp. osobám).

Další pojmy