Nezajištěný věřitel

(Unsecured creditor)

Osoba nebo společnost, které jsou dluženy peníze, za něž nemá žádné zajištění.

Další pojmy