Nezajištěný úvěr (půjčka)

(Unsecured loan)

Úvěr poskytnutý klientovi bez zajištění.

Další pojmy