Nevymahatelný kontrakt

(Unenforceable contracts)

Ačkoli kontrakt může být platný, nemůže být z technických důvodů vymáhán.

Další pojmy