Nesvolatelné (nevypověditelné) cenné papíry

(Noncallable securities)

Cenný papír, který emitent nemůže odkoupit před jeho splatností, s výjimkou neočekávaných nebo neobvyklých okolností specifikovaných v prospektu.

Další pojmy