Nesolventnost

(Insolvent)

Jestliže osoba nebo společnost není schopna splatit celý svůj dluh.

Další pojmy