Nepřímé náklady

(Indirect cost)

Náklady, které nemohou být plně přiřazeny jedné kalkulované položce (jednici), nýbrž které je třeba rozdělit mezi větší počet položek, jež z nich mají prospěch.

Další pojmy